มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทาสจำเป็น
ไม่เคยคิดจะรักจะเลี้ยงเลย
ไปๆมาๆ 8 ตัวแล้ว
แต่ตอนนี้เหลือ 5 ตัว
ไม่รู้หายไปไหน 3 ตัว
เอามาเลี้ยงเพราะสงสาร ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความผูกพันธ์ และความรัก 😁😁