มีบัญชีอยู่แล้ว?
ประวัติศาสตร์จีนผ่านทุพภิกขภัยมาหลายครั้ง บางครั้งคนตายเป็นล้านๆ คน เพราะไม่มีข้าวกิน เหตุการณ์มหาภัยพิบัติครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี 1959-1961 เรียกว่า 三年大饥荒 - สามปีมหาทุพภิกขภัย มีคนจีนอดตายไปไม่ต่ำกว่า 15 ล้านคน (บางข้อมูลเชื่อว่าตัวเลขสูงถึง 55 ล้านคน)
5
หยวนหลงผิง (袁隆平) ก็ผ่านห้วงเวลาดังกล่าว เวลานั้นเขาอายุ 29 และมองเห็นว่า ใครสักคนควรต้องทำอะไรบางอย่าง
หยวนหลงผิงเรียนมาทางสายเกษตรกรรม เขาตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตมากขึ้นบนที่นาเท่าเดิม
1
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หยวนหลงผิงอุทิศทั้งชีวิตศึกษา คิดค้น พัฒนาข้าวพันธุ์ต่างๆ
1
เขามิใช่นักวิชาการที่นั่งในห้องทดลอง เขาออกไปใช้ชีวิตในทุ่งนาจริงๆ
เขาหายใจเข้าออกเป็นข้าว จมชีวิตในทุ่งนา แสวงหาหนทางสู่การผสมข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้ผลผลิตมากขึ้น
ผ่านการศึกษาทดลองมานานปี ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เขาทดลองการผสมข้ามพันธุ์หลายร้อยสายพันธุ์ ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า
ทว่าดังคำกล่าวของขงจื๊อ "มิสำคัญว่าเจ้าเดินช้าเพียงใด ตราบที่เจ้ายังเดินหน้าไม่หยุด" เขาพบคำตอบในข้าวพันธุ์ผสมที่ตอบโจทย์จนได้ในทศวรรษ 1970
2
มันให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์
ผลงานของหยวนหลงผิงเพิ่มผลผลิตข้าวของจีนจาก 56.9 ล้านตันในปี 1950 เป็น 194.7 ล้านตันในปี 2017 เป็นตัวเลขแบบก้าวกระโดด ส่วนต่างระหว่างผลผลิตเดิมกับข้าวพันธุ์ผสมใหม่สามารถเลี้ยงคนเพิ่มขึ้นอีก 60 ล้านคนต่อปี
หยวนหลงผิงไม่จดสิทธิบัตรใดๆ ตรงกันข้าม กลับเผยแพร่ข้าวสายพันธุ์ใหม่ให้ชาวนาทั่วโลก เขาเดินทางไปสอนชาวนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง Food and Agriculture Organization (FAO)​ แห่งสหประชาชาติ
5
เขายังไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ ช่วยคิดค้นวิธีปลูกข้าวในพื้นที่กันดาร เช่น ในพื้นที่น้ำเค็ม รวมทั้งทะเลทราย เช่นที่ดูไบ
ภาพต้นข้าวกลางทะเลทรายแห่งดูไบเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกเคยคาดฝันว่าเป็นไปได้ แต่มันเป็นไปแล้ว
1
มันบอกโลกว่า ไม่มีความฝันใดใหญ่เกินไป
1
ไม่มีฝันใดที่ไปไม่ถึง หากมีความมุ่งมั่นและเดินหน้าไม่หยุด
1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2021 ต้นข้าวทั้งแผ่นดินถูกราดรดด้วยน้ำตา เมื่อบิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสมจากโลกไป วัย 91 ปี
1
ผู้คนทั้งประเทศแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อชายผู้เปลี่ยนประเทศและโลกให้เขียวสดขึ้นด้วยต้นข้าว
หนึ่งชีวิตจากไป ทิ้งไว้แต่ข้าวล้านล้านล้านล้านเมล็ดคู่แผ่นดิน
(ภาพจาก @Jiaqi_Shih/Twitter)
1
[ติดตามข้อเขียนของ วินทร์ เลียววาริณ ได้ทุกวันที่เพจ https://bit.ly/3amiAvG และ blockdit.com]
1
    ปู
    สนับสนุน50 เพชร
    เกษตรเอส สามชัยรุ่งเรืองฟาร์ม
    นัยถือๆท่าน หยวน หลง ผิง