มีบัญชีอยู่แล้ว?
Update “Phuket Sandbox”
1 ก.ค. คนพร้อม จังหวัดพร้อม รอวัคซีนพร้อมอย่างเดียว
สัมภาษณ์
สรายุทธ มัลลัม
ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
101 News&Talk : 101 พลวัตเศรษฐกิจ ทิศทางการลงทุน
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #คลื่นข่ายุอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #101พลวัตเศรษฐกิจ