การนำไปใช้ของ “กฎของตัวเลข 72”
กฎของตัวเลข 72 เป็นสูตรการคำนวณอย่างง่าย เพื่อหาว่า นานแค่ไหนที่จะทำให้เงินต้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ถ้าทำผลตอบแทนได้เท่านี้ต่อปี
สูตรการคำนวณ
ระยะเวลาที่เงินเพิ่มเป็น 2 เท่า = 72/ ผลตอบแทนต่อปี
1
มาดูตัวอย่างกัน
ถ้านำไปใช้ ในการลงทุน
เงินต้น 100,000 บ. ทำผลตอบแทนได้ 6% ต่อปี
เงินจะเพิ่มเป็น 2 เท่า ( 200,000 บ.)
จะใช้เวลากี่ปี = 72/ 6 = 12 ปี
1
ถ้านำไปใช้ในการกู้ยืมเงิน
หนี้บัตรเครดิต 100,000 บ. ดอกเบี้ย 12% ต่อปี
หนี้จะกลายเป็น 2 เท่า ( 200,000 บ.)
จะใช้เวลากี่ปี = 72/ 12 = 6 ปี ถ้าเราไม่จ่ายหนี้
1
สูตรนี้มีข้อสังเกตแบบนี้....
จากสูตร ระยะเวลาที่เงินเพิ่มเป็น 2 เท่า = 72/ ผลตอบแทนต่อปี
เงิน 100 บ. ทำผลตอบแทนได้ 72% ต่อปี เงินจะเพิ่มเป็น 200 บ.ในเวลา 1 ปี ซึ่งจริงๆ เงินจะเพิ่มเป็น 172 บ.
จะเห็นว่า สูตรนี้ไม่เป๊ะมาก แต่ช่วยให้เราคำนวณได้ง่าย สูตรนี้จะใช้ได้ใกล้เคียงกับคำนวณจริง ถ้าเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือน้อยกว่า 24% ต่อปี
1
สูตร การคำนวณมูลค่าเงินในอนาคต แบบละเอียดหน่อยจะเป็น
FV = PV x (1+r)^t
1
^t หมายถึง ยกกำลังด้วย t นะ
FV = future value เงินในอนาคต
PV= present value เงินในปัจจุบัน
r = ผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี
t = time เวลา
1
จากสูตรการคำนวณเงินในอนาคตที่จะได้นี้ ในการที่จะทำให้เงินงอกเงย จะขึ้นกับ 3 ปัจจัย
1. เงินต้นที่เรานำไปลงทุน ซึ่งอาจมาจากเงินที่เราทำงานหาได้มา เงินเก็บ หรือใครมีมรดกตกทอดมาก็จะได้เปรียบตรงเงินต้นที่นำมาลงทุนได้
2. อัตราผลตอบแทนที่ทำได้ เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะเป็นตัวคูณของเงินต้น ดังนั้นจะเห็นว่า ถ้าจะทำให้เงินงอกเงยได้ ต้องได้อัตราผลตอบแทนที่เป็นบวก และถ้ามากก็จะทำให้เงินงอกเงยได้มากกว่า ตรงผลตอบแทนที่ทำได้ให้ใส่เป็นลักษณะนี้นะ 7% ต่อปี ก็ใส่เป็น 0.07 ตรงตัว r นะ
3. จำนวนปี หรือระยะเวลาที่ลงทุน ตัวนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเห็นว่า เวลานั้นเป็นตัวเลขยกกำลัง เพื่อก่อให้เกิดพลังของดอกเบี้ยทบต้นได้นั่นเอง
กฎของตัวเลข 72 เป็นตัวเลขที่ทำให้เราคำนวณได้แบบง่ายขึ้นนะ เพื่อดูว่า ถ้าผลตอบแทนเท่านี้ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยเท่านี้ต่อปี จะทำให้เงินต้นเพิ่มเป็น 2 เท่า ในเวลาเท่าใด หรือ ถ้าเรากำหนดเวลาจำนวนปีไว้ให้เงินต้นเพิ่ม 2 เท่า เราต้องทำผลตอบแทนให้ได้กี่ % ต่อปีนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กฏ72
#การคำนวณอย่างง่าย
#เงินในอนาคต
#ลงทุน
#เวลาในการลงทุน