มีบัญชีอยู่แล้ว?
การบริหารแบบ “วงออร์เคสตร้า”
ปัญหาของการทำงานที่ไม่สอดคล้องไปตามทิศทางเดียวกัน ทำอย่างไรที่จะให้พนักงานรู้หน้าที่ของทุกแผนก ว่า นี่คือการส่งคุณค่าให้ลูกค้า!
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะบอกว่า แผนกฉันคืออาณาเขตของฉัน การปฏิเสธแผนกอื่นคือการแสดงความสำคัญของแผนกฉัน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไล่มันออกทั้งแผนกเลยดีไหม!?!
แต่ละแผนกต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเรากำลังดูแลแผนกถัดไป ในลักษณะเดียวกันกับการดูแลลูกค้า และทุกคนทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันขององค์กร
ถ้าทุกคนทำงานผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ลูกค้าของคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคุณ แล้วคุณเกิดมาเพื่อเขา
เป็นเรื่องปกติที่การทำงานร่วมกันในบริษัท เรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดคือ การพัฒนาคน แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้การร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
ผู้บริหารเบอร์หนึ่งก็เหมือนวาทยากร (Conductor) ที่ต้องกำกับวงออร์เคสต้า ที่ต้องรู้จักเครื่องดนตรีทุกชิ้น เสียงทุกเสียงในแผนกเป็นอย่างดี เหมือนกำกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร เสียงเพี้ยนเมื่อไหร่ก็จะรู้ได้ทันที เข้าใจทำนองของการบริหารงานแต่ละแผนก แล้ว Conduct ให้ดี
อันดับแรก ต้องเลือกเพลงที่คนทั้งวงจะเล่นร่วมกัน เพลงทั้งวงในที่นี้หมายถึง Brand Positioning จุดยืนหรือปรัชญาในการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่าที่องค์กรกำหนดขึ้น นั่นคือบทเพลงที่ชวนเหล่านักดนตรีทั้งหลายให้มาร่วมบรรเลงเพลงกัน การสร้างจุดยืนธุรกิจ และสื่อสาร ก็เพื่อทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของงานตนเอง
อันดับต่อมา คือการสร้างค่านิยมร่วม สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปรับนิสัยพนักงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมเดียวกันกับจุดยืนของแบรนด์ ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของการให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล หรือธุรกิจร้านค้า พนักงานเป็นทูตของแบรนด์ ถ้าพนักงานไม่สามารถสื่ออะไรได้ แบรนด์คุณตายแน่นอน! ถ้าจ้องแต่จะขายอย่างเดียว พนักงานเป็นแค่เซล แต่ไม่มีทักษะของการเป็น Brand Ambassador พนักงานต้องรู้ว่า บริการบนจุดยืนอะไร!
ถ้าแค่ “พร้อมให้บริการ” อันนั้นเป็นแค่ Basic Requirement ทั่วไปเขาก็เป็นแบบนี้แหละ แต่ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีความพิเศษ! ถ้าเป็นแค่นี้ใครก็ช่วยไม่ได้
ถ้าผู้บริหารเอาคนเก่งๆ และดีมารวมกัน คนคุม คุมไม่อยู่ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคนแรกคือ "คนคุม" นั่นแหละ!
แล้วบริษัทคุณล่ะ ให้ความสำคัญกับทุกแผนก เล่นเพลงเดียวกันจังหวะเดียวกันหรือยัง! ยังเล่นการเมืองอยู่ภายใน ศัตรูอยู่ข้างนอกเต็มไปหมด ตีกันเอง แบ่งฝ่ายกันเอง แบบนี้ไร้สาระที่สุด!
Source : The Three-Minute Coach อิโต มะโมะรุ, ดร.เกรียนสิน ประสงค์สุกาญจน์ Headstand Marketing
Create : NokCB - Branding, Corporate Branding, Communications Branding & Consultant
============================
ติดตามทุกเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์ การตลาด การโฆษณา ธุรกิจ ดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ แบบลึกซึ้ง สนุกสนานได้ที่...
Facebook : ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ by BirdBrand
Blockdit : BirdBrand & Nok Creative Branding