มีบัญชีอยู่แล้ว?
ยิ่งพูดได้หลายภาษา ก็ยิ่งมีหลายบุคลิก!!
มีใครเคยเป็นบ้าง
เวลาภาษาที่ใช้เปลี่ยนไป ความรู้สึกและบุคลิกของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วย
บางทีก็อาจจะรู้สึกเป็นคนละคนกัน
นิสัยที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก หรืออาจจะต่างกัน
ชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
รวมถึงปัจจัยหลายอย่าง
เช่น สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของแต่ละภาษา อายุ แนวคิดและทัสนคติต่อภาษา
มีการสัมภาษณ์หนึ่ง ได้ถามผู้ที่พูดทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศษ
ว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อพูดแต่ละภาษา เขาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อพูดภาษาฝรั่งเศษ
จะรู้สึกมีรสนิยมล้ำหน้า สง่า และสุภาพ เพราะเขามีความคิดต่อคนฝรั่งเศษและวัฒนธรรมฝรั่งเศษที่ว่า มีความฉลาด สง่างาม และน่าชื่นชม
ยังมีงานวิจัยหนึ่ง ได้ให้ลูกครึ่งชาวเม็กซิกัน-อเมริกันทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
โดยให้ทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและสเปน
ในแบบทดสอบจะวัดเกี่ยวกับ
ความเปิดรับประสบการณ์ (openness to experience)
ความพิถีพิถัน (conscientiousness)
ความสนใจต่อสิ่งภายนอก (extraversion)
ความยินยอมเห็นใจ (agreeableness)
ความไม่เสถียรทางอารมณ์ (neuroticism)
โดยทั่วไปชาวอเมริกันจะมี"ความเป็นปัจเจกนิยม" ซึ่งเป็นแนวคิดที่บุคคลให้ความสำคัญกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่าเป้าหมายของกลุ่ม มีความเป็นตัวของตัวเอง และรักอิสระ ต่างจากชาวเม็กซิกันที่มีความเป็นกลุ่มนิยม
หลังจากให้ทำแบบทดสอบพบว่า ผลของการทำแบบทดสอบฉบับภาษาอังกฤษจะมีคะแนนสูงด้านความกล้าแสดงออก ความสำเร็จ และความเป็นมิตร เทียบกับฉบับภาษาสเปน
จากนั้นให้ทุกคนเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวเองทั้งสองภาษา
โดยให้เวลาสิบห้านาที
พบว่าในภาษาสเปนผู้คนจะบรรยายตัวเองเชื่อมโยงกับครอบครัว เพื่อนฝูง
ความสัมพันธ์ และงานอดิเรก ส่วนในภาษาอังกฤษจะเขียนถึงความสำเร็จ
มหาวิทยาลัย และกิจวัตรประจำวัน
โดยสรุปคือ บุคลิค แนวคิด และทัศนคติของผู้ใช้ภาษาจะเปลี่ยนไปตามภาษาที่กำลังใช้
อยู่ ณ ขณะนั้น
#ohmybrain #อาหารสมอง