รายการ Vaccine 34 ประวัติศาสตร์เทียม (Pseudohistory)
กลุ่มข่าวปลอมด้านประวัติศาสตร์ที่ขาดหลักฐานหนักแน่น
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งแบ่งออกเป็นหลายด้าน แต่ในภาพรวม นักประวัติศาสตร์ใช้การเก็บรวบรวมหลักฐานจำนวนมาก มาพิจารณาประกอบกันจนเกิดเป็นแนวทางหลัก อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิด หรือวิทยาศาสตร์เทียม อาจสร้างเรื่องราวที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์เทียม (Pseudohistory)ขึ้นมา โดยไม่ได้มีหลักฐานที่หนักแน่นรองรับ
.
1. ในปี ค.ศ. 1912 คุณ Charles Dawson ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ลักษณะแปลกประหลาด ที่หมู่บ้าน Piltdown ในประเทศอังกฤษ โดยลักษณะโครงกระดูกแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ดังกล่าวมีสมองขนาดใหญ่ แต่ขากรรไกรคล้ายกับพวกลิงไร้หาง ในตอนนั้นเชื่อกันว่ามันคือ โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่เป็นเหมือนรอยเชื่อมต่อทางวิวัฒนาการระหว่างมนุษย์กับลิงไร้หาง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากันมาตลอด มันจึงเป็นการค้นพบใหญ่ที่โด่งดังมาก
.
แต่การตรวจสอบในเวลาต่อมาพบว่าจริงๆแล้วนี่คือ เรื่องหลอกลวง ครั้งใหญ่ในวงการบรรพชีวินวิทยาด้านมนุษย์โบราณ
.
2.มนุษย์อวกาศโบราณ (Ancient astronauts) เป็นแนวคิดประวัติศาสตร์เทียมที่เชื่ออย่างกว้างๆว่า สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวเคยเดินทางมายังโลกของเราเมื่อนานมาแล้ว พวกเขาส่งมอบสติปัญญาให้กับมนุษย์ หรือ ไม่ก็ช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างอารยธรรม บ้างก็ว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของทวยเทพของศาสนาเพราะมนุษย์โบราณเห็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเชื่อว่าเป็นเทพเจ้า บ้างก็ว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ช่วยมนุษย์ในการสร้างพีระมิดหรือหินโมอายที่มีลักษณะเป็นรูปมนุษย์ขนาดใหญ่จำนวนมากที่เกาะอีสเตอร์
.
พวกเขาอ้างถึงหลักฐานโบราณคดีอย่างตุ๊กตาดินเผาของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า โดะงุ (Dogū) ที่คนบางกลุ่มเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานที่หนักแน่นของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก เพราะ โดะงุหลายตัวมีรูปลักษณ์แปลกๆ คล้ายกับคนใส่ชุดนักบินอวกาศ
.
3. กลุ่มความเชื่อที่ว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่เกิดขึ้นจริง (Holocaust denial) ซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์เทียมที่รู้จักกันมากที่สุด
.
ฮอโลคอสต์หมายความถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างต่างนานา เช่น ความเกลียดชังชาวยิวเป็นวงกว้างในเยอรมนีที่ปกครองโดยนาซี การที่ชาวยิวต้องอพยพหนีออกมา การที่ทรัพย์สินของชาวยิวถูกยึด การที่ชาวยิวถูกรวมมาอยู่ในค่ายกักกันแล้วโดนทารุณและรมแก๊ส และที่สำคัญที่สุดคือ การที่ชาวยิวตายไปกว่าหกล้านคน
.
แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าฮอโลคอสต์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงด้วยเหตุผลต่างๆนานา กลุ่มคนเหล่านี้ ส่วนมากไม่ได้ปฏิเสธฮอโลคอสต์แบบสุดๆ แต่ปฏิเสธแบบเอียงๆในลักษณะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เชื่อว่า พรรคนาซีไม่ได้มีนโยบายฆ่าล้างชาวยิวเป็นเรื่องเป็นราว แต่แค่ทำการเนรเทศออกไป ภายหลังพบว่า ชาวยิวมีจำนวนมากมากเกินกว่าที่จะเนรเทศได้หมด ท้ายที่สุดก็เอาไปกักกันอยู่ในค่าย
.
ผู้ปฏิเสธฮอโลคอสต์ยังเชื่อว่า ชาวยิวส่วนใหญ่ที่ตาย ไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่า แต่ตายเพราะโรคและความอดอยาก ห้องรมแก๊สที่เห็น ก็แค่เอาไว้กำจัดเห็บเหาในเสื้อผ้าและเครื่องนอน
.
รายละเอียดหลักฐานต่างๆและการโต้แย้ง
ฟังได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ครับ
...................................................
[ช่องทางรับฟัง]
anchor
spotify
youtube
หรือค้นคำว่า Vaccine ในแอปพลิเคชัน podcast
.......................................................
สนับสนุนรายการโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    เจ้าของโลก
    ศาสนาพุทธอยู่ที่อินเดีย นี่ก็ประวัติศาสตร์เทียม ปัจจุบันมีหลักฐานใหม่แล้วว่าพุทธศาสนาเกิดในเอเชียอาคเนย์ ในพม่าไทยลาวแถบนี้