#สรุป ข้อมูลของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
(จัดทำโดย ณัฐพร ธุวะคำ)