การทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ ก็เพื่อจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในปัจจุบัน และในอนาคตที่ไม่สามารถทำงานหาเงินได้แล้ว บางคนอยากเกษียณไวๆ จะได้มีเวลาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องลางาน หรือแม้แต่ได้ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายและสงบสุขที่ไหนสักแห่ง แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ ต้องมีความพร้อมทางการเงินเสียก่อน ซึ่งแต่ละคนจะสามารถไปถึงช่วงเวลาชิลๆ อย่างที่ตั้งใจไว้ได้เร็วหรือช้า ก็ต้องมาดูว่า เราได้เตรียมความพร้อมไว้ครบ 9 ข้อนี้แล้วหรือยัง
อยากเกษียณตัวเองเร็วๆต้องเตรียมตััวอะไรบ้าง
1.ตั้งเป้าอายุที่อยากจะหยุดทำงานหาเงิน
การตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัว บางคนตั้งเป้าไว้ที่อายุ 45 - 50 ปี บางคนก็อยากทำงานหาเงินไปจนถึงอายุที่ต้องเกษียณจริงๆ หรือประมาณ 55 - 60 ปี เพราะยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกมาก ซึ่งใครที่อยากออกมามีอิสระกับการใช้ชีวิตตอนอายุยิ่งน้อย ก็ยิ่งต้องมีการวางแผนเตรียมเงิน เตรียมร่างกาย เตรียมจิตใจให้พร้อมเสียก่อน
1
2.สำรวจการเงิน
ประเมินรายได้ปัจจุบัน รายจ่ายปัจจุบัน ความสามารถในการออม และความมั่นคงของหน้าที่การงาน จากนั้นให้คำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในช่วงที่ไม่ได้ทำงานแล้วด้วยกฎ 25 เท่า โดยนำรายจ่ายใน 1 ปี คูณด้วย 25 เช่น ถ้ารายจ่ายต่อปีเท่ากับ 360,000 บาท ก็ควรมีเงินไว้ใช้หลังจากไม่ได้ทำงานแล้ว 9,000,000 บาท (360,000 x 25) หากปัจจุบันเราอายุ 30 ปี และต้องการเกษียณตอนอายุ 50 ปี หมายความว่าจะมีเวลาทั้งหมด 20 ปี ในการเก็บเงินให้ได้ 9,000,000 บาท เป็นต้น
3.วางแผนการเก็บเงิน
ยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ พลังดอกเบี้ยทบต้นก็จะทำให้เงินออมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โดยเราสามารถออมเงินผ่าน กองทุนรวม พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ ตามอัตราความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ ซึ่งการลงทุนนั้นควรจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เช่น หากคาดหวังผลตอบแทนที่ 5% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1% จะต้องเลือกลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 6% ต่อปี เพราะเมื่อหักอัตราเงินเฟ้อแล้ว ผลตอบแทนที่แท้จริงจะเป็น 5%
4.พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
ผลตอบแทนที่น้อยลง อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หรือความจำเป็นที่จะต้องนำเงินออมออกมาใช้ก่อนกำหนด ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนแผนการเงินให้เหมาะสม เช่น เลื่อนช่วงเวลาที่จะเกษียณออกไป จะได้มีเวลาทำงานและเก็บออมมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ วางแผนการเงินให้รัดกุมขึ้น เพื่อให้แผนการเกษียณอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเกิดได้จริง
5.ยื่นภาษีเงินได้ก้อนสุดท้ายก่อนเกษียณ
นอกจากเงินเดือนหรือเงินได้ที่ต้องนำไปคำนวณภาษีแล้ว เงินชดเชยจากการเกษียณอายุ ก็ต้องนำไปคำนวณเช่นกัน เพราะเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ส่วนเงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อสมาชิกมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนเกินกว่า 5 ปี
6.ดูว่ารายได้ที่เกิดขึ้นหลังเกษียณต้องเสียภาษีหรือไม่
รายได้ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี, เงินคืนประกันบำนาญ, กำไรจากการขายกองทุนหรือหุ้น, การขายคืนหน่วยลงทุน RMF, บำเหน็จ บำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม, บำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ
ส่วนรายได้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี ได้แก่ เงินปันผลจากหุ้น หรือกองทุน (สามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้), เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินบำนาญข้าราชการ ถ้าถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี กรมบัญชีกลางจะคำนวณและหักภาษีไว้ในแต่ละเดือน
7.เตรียมงานเสริมไว้ทำช่วงเกษียณ
การเกษียณตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดทำงานทุกอย่าง ในทางกลับกัน การเลือกทำงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เครียดมาก หรือทำงานเพื่อสังคม จะช่วยทำให้ช่วงเวลาว่างมีคุณค่ามากขึ้น
1
8.วางแผนลงทุนช่วงเกษียณ
ในกรณีที่ถือครองกองทุน RMF อยู่และยังมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี แนะนำให้ลงทุนต่อเนื่องใน RMF เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยควรเลือกที่มีความเสี่ยงน้อย เน้นรักษาเงินต้น เช่น การซื้อพันธบัตร กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือการลงทุนในกองทุนที่จ่ายเงินปันผล สิ่งที่สำคัญอีกประการคือ การกระจายความเสี่ยงโดยเน้นลงทุนให้หลากหลายเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินออมทั้งหมดในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน
1
9.เตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
กันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี และใช้จ่ายยามเจ็บป่วย นอกจากนี้การซื้อประกันสุขภาพนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเน้นแบบการันตีการต่ออายุเทียบเท่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย และควรเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้
ดูรายละเอียดประกันแบบต่างๆ ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance.html
1
การเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ และสถานะทางการเงิน จะทำให้ไม่ตกหล่นเรื่องสำคัญ และพร้อมก้าวสู่อิสรภาพในช่วงที่ไม่ต้องทำงานแล้วอย่างแท้จริง
ศึกษาผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ที่
9ถูกใจ
11แชร์
2.9Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...