8 มิ.ย. 2021 เวลา 13:39 • การศึกษา
ก่อนอื่นเราอาจจะคิดว่ากราที่สังคมมีคนเก่ง คำว่าเก่งคือเก่งในด้านไหนค่ะ..เรามองคนอื่นโดยมองหลายๆคนรวมกัน ดังนั้นสมองเราจะถูกสั่งการว่า ทำไมคนรอบข้างเราเก่งจัง ดั้งนั้นจริงๆแล้วทุกคนมีความเก่ง หรือมีคุณค่าในตัวเองต่างกัน แต่มันขึ้นอยู่กับเราเข้าใจที่จะผลักความเก่งนั้นออกจากตัวเราอย่างไร
โฆษณา