หลายท่านเข้าใจว่ารัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จต่างประเทศ 2 ครั้ง คือประพาสยุโรปทั้ง 2 ครั้ง แต่ความจริงตลอดรัชสมัยของท่าน เสด็จประพาสต่างประเทศถึง 4 ครั้ง
2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่เสด็จเยือนต่างประเทศ
การเสด็จต่างประเทศครั้งสำคัญคือเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก (ครั้งที่ 3 ที่เสด็จต่างประเทศ)
เรียงไทม์ไลน์เสด็จต่างประเทศได้ดังนี้
1️⃣ เสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้าน คือ สิงคโปร์และชวา พ.ศ.2413
1
2️⃣ เสด็จประพาสประเทศอินเดียและพม่า
พ.ศ.2414
1
การเสด็จประพาสทั้งสองครั้งแรกมีจุดประสงค์คือดูแบบการปกครองที่ยุโรปใช้ปกครองเมืองขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในสยาม
1
3️⃣ เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พ.ศ.2440
นี่เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์จากสยามไปถึงดินแดนอันไกลโพ้น
2
สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ร.ศ.112 ที่เรามีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส จนต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝรั่งเศสเป็นเงินถึง 3 ล้านฟรังก์ ทั้งยังสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแก่ฝรั่งเศส
การประพาสยุโรปครั้งแรกจึงมีจุดประสงค์เพื่อสานสัมพันธไมตรีแก่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้รับรู้ว่าสยามไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน แต่เป็นชาติที่มีอารยะไม่ด้อยไปกว่าชาติใด
2
เหตุการณ์สำคัญของการประพาสยุโรปครั้งแรกคือการได้เข้าเฝ้าจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย และถ่ายรูปร่วมกัน ซึ่งรูปถ่ายนั้นได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในยุโรป ส่งผลดีแก่สยามมากมาย เนื่องจากรัสเซียถือเป็นประเทศมหาอำนาจตอนนั้น
1
การประพาสยุโรปครั้งแรกรวมเวลาทั้งสิ้น 253 วัน
4️⃣ เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง พ.ศ.2450
(สิบปีหลังจากประพาสยุโรปครั้งแรก)
2
สืบเนื่องมาจากอาการป่วยของรัชกาลที่ 5
คณะแพทย์ชาวยุโรปที่ทำการรักษาพระองค์ลงความเห็นว่าอากาศที่ยุโรปน่าจะส่งผลดีต่อการรักษามากกว่าอากาศร้อนในประเทศ
แม้จะประพาสเนื่องจากอาการป่วยแต่ยังมีพระราชกรณียกิจอยู่เนือง ๆ การประพาสยุโรปครั้งที่สองรวมเวลาทั้งสิ้น 225 วัน
...
จะเล่าอะไรให้ฟัง
9 Jun 21
    Soongsak Suksangwan
    สนับสนุน50 เพชร
    Ohmkun-ShiNoHaRa
    ขอบคุณครับ