มีบัญชีอยู่แล้ว?
ล่าสุด Pfizer กับ moderna ที่ใฝ่ฝัน ตอนนี้ชาวสิงคโปร์เริ่มปฏิเสธวัคซีน แล้วหันหน้าไปหา Sinovac แล้ว