มีบัญชีอยู่แล้ว?
ขอบคุณฟ้าที่มาบำบัดใจ
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขแม่มณี
มองฟ้าสีส้มสวยแสดส่องสาย
เป็นริ้วพรายแต้มลายดั่งลายศิลป์
อีกกิ่งก้านแมกไม้จากธรณินทร์
ดุจศิลปินบรรจงวาดสาดสีมา
บำบัดใจคนป่วยไข้ให้ได้สุข
ยิ้มกับทุกข์ใดใดไม่หนักหนา
ทุกวันผ่านชั่วโมงนาทีมา
เป็นธรรมดาดอกเจ้าจงเข้าใจ
เกิดแล้วแก่เจ็บตายปะไรเล่า
เพียงให้เจ้าระลึกรู้แม้อยู่ไหน
ชีวิตนี้มีดีที่ลมหายใจ
เข้าออกได้รู้พร้อมน้อมจิตดู
1
ธรรมชาตินั้นมาช่วยบำบัด
จิตมีขัด มีข้องใดให้อดสู
ฟ้าส้มมาเริ่งร่าน่าเอ็นดู
แสดดั่งรู้มาแอบโอบอกอุ่นไอ
1
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขแม่มณี
ริ้วฟ้ามาต่างผ้าใบให้ได้เห็น
สีส้มแสดส่องสวยเป็นเช่นแพรใหม
แสงของฟ้าส่องมาอุ่นถึงหัวใจ
ขอบคุณนะที่ได้มารักกัน
    Happinesss-Life
    สาธุๆๆ เป็นความงดงามทั้งธรรมและตวาม รวมถึงภาพถ่ายที่สอดประสานอย่างลงตัว