10 มิ.ย. 2021 เวลา 04:11 • หนังสือ
ในยุค New Normal ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการทำงาน ภารกิจทางการทูตก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน พวกเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เสมอ และเปิดรับมุมมองคนรุ่นใหม่
มารู้จักการทูตวิถีใหม่ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักการทูตรุ่นใหม่ และร่วมค้นหาตัวตนของนักการทูตแรกเข้าที่มาจากต่างที่ต่างไลฟ์สไตล์ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่วารสารสราญรมย์ ฉบับที่ ๘๗ ได้แล้ววันนี้
โฆษณา