ในยุค New Normal ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการทำงาน ภารกิจทางการทูตก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน พวกเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เสมอ และเปิดรับมุมมองคนรุ่นใหม่
มารู้จักการทูตวิถีใหม่ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักการทูตรุ่นใหม่ และร่วมค้นหาตัวตนของนักการทูตแรกเข้าที่มาจากต่างที่ต่างไลฟ์สไตล์ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่วารสารสราญรมย์ ฉบับที่ ๘๗ ได้แล้ววันนี้
7 ถูกใจ
8 แชร์
1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา