10 มิ.ย. 2021 เวลา 04:15 • ความคิดเห็น
ขึ้นอยู่ว่าเราใช้ประโยคนี้ตอนไหน
และเราใช้มันเปรียบเทียบกับอะไรครับ
ในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครรัก
ประโยคนี้อาจจะสร้างพลังให้ไปต่อได้
ในวันที่เรามีคนรอบตัวมากมาย
ประโยคนี้อาจจะไม่มีผลอะไรใดๆ
สิ่งที่ทำให้ประโยคนี้มีความหมาย
คือสิ่งที่เราใช้วัดมันนั่นแหละครับ
แต่เราไม่สามารถวัดมันได้จริงๆ
ทำได้แค่วัดจากความรู้สึกเท่านั้น
คำว่า "รัก" เป็นนามธรรม
หน่วยวัดมันเปรียบเทียบกันไม่ได้
ป.ล. นี่เป็นความคิดเห็นเช่นกันครับ
อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงสำหรับหลายๆท่าน
โฆษณา