10 มิ.ย. 2021 เวลา 08:53 • การศึกษา
คนถามกำลังสื่อถึง ทำยังไงจะไม่รู้สึกด้อยเมื่ออยู่ท่ามกลางคนเก่ง ไม่ได้ถามว่าทำยังไงถึงจะเก่ง
ปรากฏว่าทุกคนตอบวิธีการทำยั่งไงถึงจะเก่งหมดเลย งง555ถ้าเขาถามเรื่องความรู้สึก ก็ต้องตอบตามจิตวิทยา ถ้าเค้าถามถึงวิธี ก็ต้องตอบตามทิฤษฎี
โฆษณา