ศักย์ไฟฟ้า(Volt) กระแสไฟฟ้า(Amp) และความต้านทาน(Ohm) คืออะไร?
#ภาพเดียวจบ
    Tomhack Corporation
    ขอบคุณครับ