🇵🇹🇪🇸 ทำไมโปรตุเกสกับสเปนถึงไม่รวมกันเป็นประเทศเดียว?
ทุกคนเคยสงสัยใช่หรือไม่ครับว่า ทำไมประเทศโปรตุเกส (Portugal) กับประเทศสเปน (Spain) ถึงไม่ได้รวมกันเป็นประเทศเดียว ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองชาตินี้มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต,ภาษา รวมไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน (ที่สำคัญทั้งสองยังอยู่ติดกันอีกด้วย)
โดยการที่เราจะมาทำความเข้าใจถึงที่มาของโปรตุเกสและสเปนได้ เราจะต้องรู้จักกับประวัติศาสตร์แบบคร่าว ๆ ของบริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian peninsula) อันเป็นที่ตั้งของทั้งสองชาตินี้กันก่อนครับ
ย้อนกลับไปในช่วงที่จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) กำลังรุ่งเรืองอยู่นั้น บริเวณพื้นที่ของคาบสมุทรไอบีเรียก็ได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน โดยรู้จักกันในนามดินแดนฮิสปาเนีย (Hispania Roman)
คาบสมุทรไอบีเรีย ดินแดนที่ตั้งของโปรตุเกสกับสเปน
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 เมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายลง ดินแดนของคาบสมุทรไอบีเรียก็ได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มชนเผ่าเยอรมัน (Germanic Tribes) ที่เรียกว่าชาววิซิกอท (Visigoths)
โดยชาววิซิกอทได้ครองอำนาจอยู่ในบริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย ตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 จนถึงช่วงต้นศตวรรรษที่ 8
จนกระทั่งในราวปี 711 อาณาจักรของชาววิซิกอทก็ถูกรุกรานจากชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือที่เรียกว่า พวกมัวร์ (Moors) ท้ายที่สุดพวกมัวร์ก็สามารถยึดครองคาบสมุทรไอบีเรียนได้สำเร็จ ในราวปี 756
1
เมื่อพวกมัวร์สามารถบุกพิชิตคาบสมุทรไอบีเรียได้แล้ว พวกเขาก็ได้สถาปนาอาณาจักรของชาวมุสลิมในดินแดนแห่งนี้ขึ้น โดยมีชื่อว่า อัล อันดะลุส (Al Andalus)
ซึ่งในเวลาต่อมา อัล อันดะลุส ก็ได้พัฒนากลายมาเป็นรัฐกาหลิบแห่งกอร์โดบา (Caliphate of Cordoba) ซึ่งเป็นอาณาจักรมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ในบริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย
3
** กาหลิบ (Caliph) เป็นชื่อเรียกของตำแหน่งผู้นำสูงสุดของชาวมุสลิมในช่วงเวลานั้น
แต่การเข้าครอบครองคาบสมุทรไอบีเรียของชาวมุสลิมในครั้งนี้ ก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เรียกว่า "เรกองกิสตา" (Reconquista)
เรกองกิสตาเป็นเหตุการณ์ที่ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรีย ไม่ยอมรับอำนาจในการปกครองของชาวมุสลิม ชาวคริสต์เหล่านี้จึงได้รวบรวมกองกำลังเพื่อต่อสู้กับชาวมุสลิม โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการขับไล่ชาวมุสลิมให้ออกไปจากบริเวณคาบสมุทรไอบีเรียให้ได้
4
ซึ่งการต่อสู้ดังกล่าวเกิดขึ้นยาวนานกว่า 700 ปี จนสิ้นสุดลงในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 เมื่ออาณาจักรกรานาดา (Granada) ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมแห่งสุดท้ายในคาบสมุทรไอบีเรียถูกพิชิตลงโดยสเปน
กลับมาที่เรื่องของเราอีกครั้ง โดยในช่วงศตวรรษที่ 8 ซึ่งตรงกับช่วงของเรกองกิสตา ชาวคริสต์ก็สามารถยึดครองดินแดนทางตอนเหนือของคาบสมุทรไอบีเรียได้สำเร็จ
หลังจากนั้นจึงได้มีการสถาปนาอาณาจักรของชาวคริสต์แห่งแรกในคาบสมุทรไอบีเรียขึ้น โดยมีชื่อว่า อาณาจักรอัสตูเรียส (Kingdom of Asturias)
ซึ่งในช่วงเวลาที่อาณาจักรอัสตูเรียสครองอำนาจอยู่นี้เอง ที่โปรตุเกสจะได้ถือกำเนิดขึ้นมา
ในราวปี 868 บริเวณตะวันตกของอาณาจักรอัสตูเรียส ได้มีการสถาปนาแคว้น (County) ขึ้น ซึ่งก็คือแคว้นโปรตุเกส (County of Portugal)
โดยแคว้นโปรตุเกสนี้ ดำรงสถานะเป็นแคว้น ๆ หนึ่งของอาณาจักรอัสตูเรียส
3
ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 10 อาณาจักรอัสตูเรียสก็ได้พัฒนาเป็น อาณาจักรลีออน (Kingdom of Leon) ซึ่งแคว้นโปรตุเกสก็ตกอยู่ในสถานะส่วนหนึ่งของอาณาจักรลีออนเช่นเดียวกัน
1
จนกระทั่งในปี 1143 โปรตุเกสก็ได้ประกาศแยกตัวจากอาณาจักรลีออน ตามสนธิสัญญาซาโมร่า (Treaty of Zamora) จนนำไปสู่สงครามของทั้งสองฝ่าย ท้ายที่สุดชัยชนะก็ได้ตกเป็นของโปรตุเกส
1
และนั่นก็ได้นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรโปรตุเกส (Kingdom of Portugal) และจุดเริ่มต้นของประเทศโปรตุเกส
กาลเวลาผ่านไป จนถึงช่วงศตวรรษที่ 15 บริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย ก็ประกอบไปด้วยอาณาจักรที่สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย อาณาจักรโปรตุเกส อาณาจักรคาสตีล (Castile : เกิดจากการรวมบัลลังก์ระหว่างลีออนกับคาสตีล) , อาณาจักรนาวาร์ (Navarre) , อาณาจักรอารากอน (Aragon) และอาณาจักรกรานาดา (Granada) ซึ่งเป็นอาณาจักรมุสลิมแห่งสุดท้ายของคาบสมุทรไอบีเรีย
และในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 อาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วย คาสตีล (และลีออน) , อารากอน, นาวาร์ และกรานาดา ก็ได้รวมตัวกันกลายมาเป็นอาณาจักรสเปนนั่นเอง
คาบสมุทรไอบีเรียในช่วงศตวรรษที่ 15
ทำให้ในตอนนี้พื้นที่ของคาบสมุทรไอบีเรีย ได้ประกอบไปด้วยอาณาจักรที่สำคัญ 2 อาณาจักร ซึ่งก็คือโปรตุเกสและสเปน
จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ได้เกิดปัญหาภายในโปรตุเกส ทั้งสงครามกลางเมือง รวมไปถึงปัญหาในการสืบราชบัลลังก์
ทำให้ในราวปี 1580 สเปนจึงได้ถือโอกาสผนวกยึดครองโปรตุเกส และสถาปนาเป็น "สหภาพไอบีเรีย" (Iberian Union) โดยที่กษัตริย์ของสเปน จะดำรงสถานะเป็นทั้งกษัตริย์ของสเปนและกษัตริย์ของโปรตุเกส
โปรตุเกสกับสเปนรวมตัวกันเป็นสหภาพไอบีเรียยาวนานกว่า 60 ปี ก่อนที่ในท้ายที่สุด โปรตุเกสจะแยกตัวออกจากสเปนในปี 1640 และนับแต่นั้นมา โปรตุเกสกับสเปนก็ไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันอีกเลย
ธงชาติโปรตุเกสกับสเปน
ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้โปรตุเกสกับสเปนไม่ได้รวมกันเป็นประเทศเดียวกันนั้น ก็เพราะว่าทั้งสองชาติมีประวัติศาสตร์ที่แยกออกจากกัน และโปรตุเกสก็ดำรงสถานะความเป็นประเทศ ก่อนหน้าที่จะมีสเปนถึง 300 กว่าปีนั่นเอง
*** Reference
#HistofunDeluxe
67 ถูกใจ
140 เพชร
18 แชร์
10.9K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 67
    โฆษณา