มีบัญชีอยู่แล้ว?
ขาวพิสุทธิ์ในความธรรมดา
ขอบคุณภาพจาก : คลังความสุขแม่มณี
ฟ้าดูหม่นปนเศร้า เทากรายส้ม
เทาผสมชมพูแทรกแปลกแห่งสี
แตกจากขาวพิสุทธิ์แสงที่มี
ตะวันที่ส่องมาส่งหากัน
สุริยันยังแยกจำแนกแสง
เมฆเมฆามาแสดงแต่งมุมสี
เราเป็นคนมิจำแนกสิ่งที่มี
ชีวิตนี้ในหนทางที่พบเจอ
ทุกข์กับสุขจับมือมาเวลาผ่าน
ขอเราท่านอย่าปล่อยจิตให้คิดเผลอ
รู้เท่าทันทุกข์ไปก็สุขนะเธอ
เพียงเสนอจิตตามลมบ่มทุกวัน
ขอบคุณภาพจาะ: คลังความสุขแม่มณี
ตะวันมาอาบฟ้าด้วยสีสวย
ดั่งมาช่วยปะโลมใจพาให้ฝัน
มาส่งสุขที่มีง่ายในทุกวัน
มาบอกกันธรรมชาตินั้นคือธรรมดา
1
    แพรชอบเล่า
    แวะมาติดตามค่ะ