11 มิ.ย. 2021 เวลา 07:34 • ความคิดเห็น
แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน แต่สำหรับเราจริง เพราะถ้าเรารักตังเองเป็น เราจะไม่เจ็บ ไม่อกหัก และไม่คาดหวัง เราจะทำทุกๆวันเพื่อตัวเราเอง มากกว่าทำเพื่อคนอื่น รักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเอง เราจะมีความสุข
โฆษณา