11 มิ.ย. 2021 เวลา 15:35 • ความคิดเห็น
ต้องตั้งคำถามกลับว่าทำไมเราไม่รักตัวเองก่อน .... ไม่ได้รักแค่ร่างกายนะต้องรักจิตใจของตัวเราด้วย
โฆษณา