12 มิ.ย. 2021 เวลา 03:20 • ความคิดเห็น
คนบางคนใช้เวลาไปอย่างเรื่อยเปื่อย แต่คนบางคนใช้ทุกวินาทีในการช่วยชีวิตคน
ขึ้นอยู่กับว่าเค้าคนนั้นให้คุณค่ากับ คำว่า “เวลา” มากแค่ไหน เวลาสำหรับคนบางคนก็คือ เวลา แต่อีกหลายคน เวลา คือสิ่งมีค่าที่เค้าอาจจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่เค้ารักน้อยลงทุกที และจะใช้ “เวลา” ให้มีค่ามากที่สุด😊 เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้คำว่า “รู้อย่างนี้ก็สายไปเสียแล้ว”
โฆษณา