12 มิ.ย. 2021 เวลา 11:47 • ความคิดเห็น
เพราะมันมีแต่ลดลงจำนวนลงทุก ๆ การผ่านไปของมัน
และคาดเดาไม่ได้ว่า มันจะหมดลงตอนไหน
โฆษณา