13 มิ.ย. 2021 เวลา 07:07 • ความคิดเห็น
(1)
เพราะมีเวลา จึงมีชีวิต
.
หากไม่มีเวลา ทุกอย่างคงหยุด หยุดนิ่ง ไร้การเคลื่อนไหว และ "ว่างเปล่า"
(2)
เพราะมีเวลา จึงมีปัจจุบัน อันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ
.
และปัจจุบันคือสถานที่ที่เรามีชีวิตอยู่ ความแค่มีชีวิตอยู่นี้ทำให้เราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการมากมาย
.
จะพัฒนาตัวเอง มีความสุข ความทุกข์ การตัดสินใจ ฯลฯ
.
อีกทั้ง ปัจจุบัน ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ ตรงนี้ ผู้กลืนกินจนทุกอย่างจนค่อย ๆ กลายเป็นอดีตไปแล้ว และมีอนาคตวางอยู่บนโต๊ะ รอให้ปัจจุบันมากินอยู่ ทว่าเราตาบอด เราจึงมองไม่เห็นว่าอะไรวางอยู่บนโต๊ะบ้าง เรากินมันไปเรื่อย ๆ อย่างเดียว แต่เราพอจะเลือกได้ตามขอบเขตอำนาจที่มีว่าจะทำอะไรในตอนนี้ก่อนกินมันเข้าไป
(3)
หากดูแค่ตอนนี้ ที่เป็นความจริง ณ ตอนนี้ ทุกคนล้วนมีเวลาเท่ากัน
.
คือเวลาของปัจจุบันที่ limit_(t->0)
.
คือช่วงเวลาน้อยมากจนแทบเรียกได้ว่าไม่มี แต่มีอยู่
.
เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน เหมือนกัน สำหรับไว้ใช้สร้างสรรค์อะไรก็ตามที่ต้องการ(และไม่ต้องการ)
.
เวลาจึงมีค่า เพราะเป็น resource หรือ ต้นทุน หรือ input ของสิ่งมีชีวิตในการมีชีวิต
โฆษณา