💦วิธีแก้โรคเหงา💦
🌻🌻มีใครเคยเหงาบ้างคะ
อาการเหงาจะมีความรู้สึก
เหมือนกับตัวเองกับคนรอบข้าง
อยู่กันคนละโลกราวกับมีกำแพงกั้น
1
🌻🌻ความเหงาคืออะไร
ทำใมบางครั้งคนอยู่ในป่า ในเขา
ที่มีคนได้น้อยๆควรจะเหงา แต่เขากลับ
ดูสดใสมีความสุข
3
ขณะที่คนอยู่ในเมืองใหญ่ๆ มีผู้คน
พลุกพล่านแต่บางทีกลับรู้สึกเหงา
สาเหตุความเหงาอย่างหนึ่ง
เกิดจากการที่เราไม่มั่นใจในคุณค่า
ของตัวเอง หรือรู้สึกว่าเราด้อยค่า
ดังนั้นหากเราจะแก้ความเหงาได้
ฟ้า ขอนำเสนอแนวทาง สองประการ
ดังนี้ค่ะ
🌟ประการแรก
เราต้องสร้างสำนึกในคุณค่าของตัวเอง
ให้เกิดขึ้นมาให้ได้
1
🌟ประการที่สอง
คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ต้องเป็นคนที่เรามั่นใจว่า
เขาตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเรา
🌻🌻การทำให้เราตระหนักในคุณค่า
ของตัวเราต้องทำอย่างไร
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้
5 ข้อ ดังนี้ค่ะ
1️⃣ศรัทธา
เมื่อเรามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา
เป้าหมายชีวิตของเราจะชัดเจน
รู้ว่าเราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด
ตายแล้วไม่สูญ สุดท้ายต้องให้หมดกิเลส
และเข้าพระนิพพาน นั่นคือที่สุดแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด
1
เมื่อเป้าหมายชีวิตตรงนี้ชัด เราจะเห็น
เส้นทางการดำเนินชีวิต
เส้นทางในการสร้างความดี
จะไม่เสียเวลาหรือมีเวลาเหงา
2️⃣ศีล
ศีลเปรียบเสมือนวินัย ฝึกให้เราเป็นผู้ที่มีวินัย
โดยเฉพาะวินัยในเรื่องเวลา
1
แบ่งเวลาในแต่ละวันให้เป็นระบบระเบียบ
จะทำอะไรตอนไหนอย่างไร แล้วทำตามนั้น
3️⃣สุตตะ
หมั่นหาความรู้ใส่ตัว ไม่ว่าจะเป็นการฟัง
การอ่านทั้งการพัฒนาฝึกฝนตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีทักษะ
ความสามารถใหม่ๆตลอดเวลา
เราจะตระหนักในคุณค่าของตัวเอง
มั่นใจในคุณค่าของตัวเอง
4️⃣จาคะ
ความเสียสละ คือ ทำตัวให้เป็นประโยชน์
กับผู้อื่น ช่วยอะไรใครได้ให้ช่วยเลย
ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย แรงใจ
ความคิดสติปัญญา
1
แล้วเราจะชื่นใจ จะรู้สึกว่าเราเป็นคน
ที่มีค่ากับทุกๆคน
5️⃣ปัญญา
การฝึกตนเองให้สามารถเอาความรู้
ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง
1
เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสามารถ
คิดพิจารณาไตร่ตรองเห็นกระบวนทั้งหมด
ได้อย่างชัดเจนว่า
ปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากไหน
จะแก้ไขอย่างไร แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อ
หากเราความรู้ความสามารถยังไม่พอ
จะต้องไปขอคำแนะนำจากใคร
🌻🌻ลองฝึกทำอย่างนี้ดูนะคะ
อาจารย์ฟ้าแนะนำว่า ถ้าเราฝึกฝน
จนคุ้นเคยแล้ว เราจะมั่นใจว่า
เราคือคนที่มีคุณค่า
1
😊เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
เราสามารถแก้ไขได้
☺️เราจะมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง
☺️เราจะเป็นคนที่มีชีวิตอย่าง
มีความสุขสดใสได้ตลอดทุกวัน
1
และใครเข้าใกล้ก็จะรู้สึกว่ามีความสุข
สดใสไปด้วยเช่นเดียวกัน
ในที่สุดเราก็จะสามารถก้าวข้าม
ความเหงาไปได้อย่างงดงามค่ะ
1
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
14/06/64
    สาวเมืองลิง🐒
    บทความดีงาม เหงาเป็นไงน๊าา พี่ไม่รู้จักเลยจ้าน้องฟ้า คนที่บ้านพูดท๊างงงวัน 55😂😂