13 มิ.ย. 2021 เวลา 10:18 • ความคิดเห็น
เรามีเวลาเท่ากัน แต่เราเลือกใช้ไปกับอะไร ถ้าใช้อย่างมีคุณค่ามันจะมีค่ามากๆๆ เพราะผ่านแล้วผ่านเลย ไม่ย้อนกลับ ดังนั้นมันเลยใีค่ามากๆๆ
โฆษณา