13 มิ.ย. 2021 เวลา 10:46 • ความคิดเห็น
ก็ไม่แน่ หากถามผู้ป่วยหนักที่หมดทางรักษา คนมีปัญหาด้านความทรงจำ หรือคนแก่บางคน คำตอบอาจตรงกันข้าม
เวลาช่างโหดร้าย
เพราะทุกขณะที่เวลาเดิน ก็ต้องทนรับสภาพของโรคและสังขาร หรือจมอยู่กับความคิดถึง นึกถึงแต่คนมากมายที่จากไปแล้ว
ผมยกเรื่องน่าหดหู่นี้มาเพื่อชี้ให้เห็นว่า หากเรายังเห็นเวลามีค่า อย่างน้อยแสดงว่าเรามีสุขภาพกายและใจที่ดี
เวลามีค่าเมื่อเราเห็นค่าของมัน
ผมหวังว่าถ้าคนเราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาได้จริง ก็จะรู้จักแบ่งเวลา
แล้วคำว่า "ไม่มีเวลา" คงหมดไป

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา