13 มิ.ย. 2021 เวลา 12:57 • ความคิดเห็น
เวลาคนเรามีจำกัดล่ะมั้ง เราไม่ได้อยู่ตลอดไป เราไม่สามารถย้อนกลับมาทำอะไรในอดีตได้
โฆษณา