🩸ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564
🩸 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564
💉 ฟางขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านที่มีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยงร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือดค่ะ
สภากาชาดไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกนอกที่พักอาศัย รวมถึงการบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาล ด้วยกลัวความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการบริจาคเลือดได้เพียงวันละ 60-100 ถุง ขณะที่ความต้องการใช้เลือดของผู้ป่วยวันละประมาณ 120-180 ถุง บางวันสูงถึง 200 ถุง
เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ฟางจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านที่มีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยงร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด
สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลือด การเตรียมตัวบริจาคโลหิต คือ
🩸 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
🩸 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
🩸 น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
🩸 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
🩸 ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
🩸สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโควิด
🩸 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันสูง
🩸 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
🩸 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
🩸  ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้ว ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วัน หลังจากนั้นหากไม่มีอาการ จึงสามารถมาบริจาคเลือดได้ค่ะ
1
หมอพร้อม by พี่มูฟวี่
📌กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง
มาร่วมบริจาคเลือดช่วยกันเยอะๆนะคะ 😊🙏
**หมายเหตุ** ตารางหน่วยรับบริจาคอาจมีการเปลี่ยนแปลง
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🚑🩸หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่🅰️🅱️🅾️🆎️
       🔴วันที่ 14-20 มิถุนายน  2564🔴
สภากาชาดไทย
หรือบริจาคโลหิตได้ที่ :
🩸 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🩸หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง
-สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม
-เดอะมอลล์บางแค บางกะปิ งามวงศ์วาน
-ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม
-บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
🩸 สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลตำรวจ
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
🔴สถานที่บริจาคโลหิต
👉เฉพาะผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
📲ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ คลิก http://bdbooking.nbc.in.th
สภากาชาดไทย
ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรการป้องกันโรค COVID-19 🦠
🩸รองรับผู้บริจาคโลหิต วันละ 1,500 คน
🩸ผู้บริจาคโลหิตทั่วไป ลงทะเบียนออนไลน์ 500 คน
🩸ผู้บริจาคโลหิตเดินทางมาบริจาคตามปกติ วันละ 1,000 คน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก  https://bit.ly/3o68TsG
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
สถานที่รับบริจาคโลหิต
🩸 World Blood Donor Day Week 2021
🩸 Between 12-17 June 2021
💉 I'm invites all philanthropists to be healthy.  And there is no risk of donating blood for all blood types.
Due to the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), people do not travel outside of their residences.  including donating blood to hospitals  for fear of the risk of contracting the virus  As a result, the hospital has a shortage of all blood types.
from the COVID-19 situation  In the past, the effect of donating blood was only 60-100 bags per day, while the patient's need for blood was about 120-180 bags per day, some days up to 200 bags.
All blood reserves are severely scarce.  This may prevent continued patient service.  I'm therefore invites all philanthropists to be healthy.  And there is no risk of donating blood of all blood types.
For those who want to donate blood  Preparation for donating blood
🩸 Get enough sleep  By resting enough for at least 6 hours.
🩸 good health  ready to donate blood  Refrain from donating when you feel unwell.
🩸 Weight 48 kg or more  And must not have some congenital disease such as epilepsy, heart disease or ever had chest pain, etc.
🩸 If you are taking medication  Notify the doctor/nurse.  Health screeners every time
🩸 Drink 3-4 glasses of water before donating blood.  Help reduce the chance of fainting after donating blood.
🩸 Able to eat and drink normally  But please avoid high-fat foods such as pork leg rice, chicken rice, coconut milk curry, sweets, 6 hours before donating blood and are not considered a person at risk of contracting the coronavirus.
🩸 Eat a regular meal before donating blood  Avoid eating foods that are high in fat.
🩸 Refrain from smoking 1 hour before and after blood donation.
🩸 Abstain from alcohol for 24 hours
🩸 In the case of people who have been vaccinated against COVID-19, refrain for 7 days, if there are side effects, abstain for 14 days, after which if there are no symptoms.  So can come and donate blood.
📌Please show your ID card before donating blood every time.
Let's come to donate blood to help each other a lot. 😊🙏
or donate blood at:
🩸 National Blood Center, Thai Red Cross Society
🩸 6 station blood donation units
- Red Cross Station 11 Wisetniyom
-The Mall Bangkae, Bangkapi, Ngamwongwan
- The Emporium Shopping Center
- Thai style house (Wong Sawang area)
🩸 6 blood service branches in Bangkok
- Police Hospital
- Bhumibol Adulyadej Hospital
- Somdejprapinklao Hospital
- Ramathibodi Hospital
- Wachira Hospital  Faculty of Medicine Vajira Hospital  Nawamintrathirat University
- Institute of Pathology  Phramongkutklao Medical Center
🩸 12 National Blood Service Sectors
🔴 Blood Donation Locations
👉Only for blood donors at the National Blood Center  Henri Dunant Street
📲 Register to donate blood online, click http://bdbooking.nbc.in.th
This is to maintain measures to prevent the spread of COVID-19 🦠
🩸 Supporting 1,500 blood donors per day
🩸 General blood donors  Online registration 500 people
🩸 Blood donors come to donate as usual, 1,000 people per day.
** Note: Schedule of Blood Donation Drives is subject to change
Download the self-screening on risk of spreading COVID-19 virus assessment Click https://bit.ly/2WdB1ws
Download the blood donor application form Click
Download the form for parental consent to donate blood. (For those aged 17 years old) Click https://bit.ly/3o68TsG
To see the opening hours of the National Blood Centre Henri Dunant Rd., ' Click https://bit.ly/341Xika
To see the schedule of the Mobile blood donation unit, click https://bit.ly/2WXPsGV
To see who is eligible for blood donation, click https://bit.ly/2waeyr2
#plus1giveblood
#เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต
#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน
30ถูกใจ
15แชร์
3.3Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เฉลยแล้ว! บิ๊กล็อตปริศนาหุ้น MORE 13.21% 'ใครขาย-ใครซื้อ' ก.ล.ต.แจ้งแล้ว บิ๊กล็อตปริศนาหุ้น MORE กว่า 948 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.21% พบ "บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม" เข้าซื้อจาก ปิงปอง อภิมุข, สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และ วสันต์ จาวลา
   KISS แย้มปีหน้าโตก้าวกระโดด KISS ร่วมงาน Oppday ไตรมาส 3/2565 โชว์ผลการดำเนินงาน รายได้เติบโต 49% จากปีก่อน ตอบรับภาพรวมตลาดที่เติบโตต่อเนื่องเริ่มรับรู้รายได้กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ แย้มปีหน้าโตก้าวกระโดด พร้อมลุยขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพอย่างเต็มกำลัง
   เปิดอาชีพ ห้ามต่างชาติทำ มีโทษทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เปิดอาชีพ ห้ามต่างชาติทำ ตามพรก.กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำล่าสุด มีโทษทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ฝ่าฝืน ปรับอ่วม ผิดซ้ำมีโทษจำคุก
   กลาโหมสหรัฐหยามกองทัพอังกฤษแสนยานุภาพตกกระป๋องใช้ป้องกันตัวเองยังไม่ได้ ในหมู่มวลพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา อังกฤษน่าจะเป็นหนึ่งในมหามิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐมากที่สุดแล้ว ที่มีหน่วยข่าวกรองด้านการทหาร และความมั่นคงบินไปมาหาสู่ และแถลงข่าวร่วมกันได้ และอาจจะสนิทใจกันเกินไปหน่อยจนสามารถพูดสะกิดแรง แทงใจดำกันได้อย่างหน้าตาเฉย😅
   ดูทั้งหมด