16 มิ.ย. 2021 เวลา 04:05 • ไลฟ์สไตล์
จดทะเบียน คือการเป็นสามี ภรรยา ที่ถูกต้องการตามกฎหมาย และถือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคม
หากรักกันเชื่อใจกัน จดทะเบียนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนคะ
โฆษณา