16 มิ.ย. 2021 เวลา 07:59 • ไลฟ์สไตล์
มันต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป เพราะความสัมพันธ์ก็อยู่บนพื้นฐานของสังคม การมีลูก เสียภาษี หรือมีบริษัทแล้วกลัวล้มละลาย มันมีผลให้คนเราตัดสินใจจดทะเบียนหรือไม่จดได้ทั้งนั้น
บางคนอาจเกี่ยงว่าตนหาเงินได้เยอะกว่าอีกฝ่าย จดทะเบียน ฯ แล้วเหมือนเสียเปรียบว่ารายได้ของตนกลายเป็นสินสมรส
ขณะที่บางคู่จดทะเบียนกันมานาน พอธุรกิจของฝ่ายหนึ่งทำท่าจะล้มละลาย ก็หย่าแล้วแบ่งเงินทองกัน เวลาล้มจะได้เสียน้อยที่สุด
ที่จริงก็มีเรื่องอื่นด้วย เช่นการเป็นผู้ปกครองของบุตร สิทธิความเป็นบิดา แต่เท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมามักเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา