ความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งระหว่าง Generations เป็นเรื่องที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้ด้วย 2 Cs
ช่วยกันทำวันนี้ให้ดียิ่งขึ้น กับการจัดการความขัดแย้ง ด้วย Compassion & Curiosity
  • 16
โฆษณา