สัญญาประชาคม และศีลธรรมของการฆ่าสัตว์ | พูดมาก Podcast EP.02
ฆ่าสัตว์ผิดจริง ๆ รึเปล่า? ศีลธรรมของมนุษย์จริง ๆ มีไว้เพื่ออะไร? …ในพูดมาก Podcast ตอน 2 นี้ เราจะมาลงลึกเรื่องนี้กัน…
    Thitiwat Tatsaneeyanon
    สนใจตรงแล็บเพาะเนื้อ ถ้าวันนึงเกิดอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาจริงๆ คิดว่าจะมีเนื้อรสชาติมนุษย์มั้ยอ่ะ🙄