ผมดลือกที่ทำสายที่อยากทำคับ ได้เงินเยอะแต่ไม่มีความสุกจะมีไปทำไม ถ้าเราชอบในสิ่งที่ทำ เราจะไม่มองมันว่าเป็นงานหรือหน้าที่อีกต่อไป เราจะอยากไปทำงาน แทนที่จะคืดแต่ตัง
  • 1
โฆษณา