บางคนอาจเลือกแบบแรก(หากต้นทุนชีวิตพอจะอำนวย) เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ บางคนอาจต้องเลือกแบบหลัง ด้วยหลายๆเหตุผล
แต่ละคนคงเลือกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย (หากเป็นเราคงเลือกแบบแรก)
  • 2
โฆษณา