มีบัญชีอยู่แล้ว?
ดวงตานั้นสำคัญไฉน ? มีผลไปถึงใจ และจิตวิญญาน
ดวงตาคือหน้าต่างสู่โลกกว้างและแสงสวยที่ส่องได้ถึงภายใน
1
หากไม่รูจักใช้ ภาพที่จิตที่ใจรับได้ก็จะไม่สวยงาม
ขอบคุณภาพ: จากคลังความสุขแม่มณี
บรรยากาศยามเช้าที่ 11 องศา ตะวันนำแสงสีทองมา ให้ไออุ่นกับธรนินทร์ ไล้ไล่หมอกเย็นที่ยังถวิล หมู่แมกไม้ให้จางไป
ธรรมชาติช่างสร้างสรรให้ ทุกวันเริ่มต้นได้ด้วยความสวยงาม สิ่งที่เห็นมิใช่นิยาม หากแต่เป็นเรื่องจริง สัจจธรรมที่ทุกสิ่งในภาพนี้คือธรรมดา ที่เราท่านเห็นกับตาในทุกวัน
1
ขอบคุณภาพจาก : คลังความสุขแม่มณี
ภาพคงสวยได้มากกว่านี้ หากกระจกสะอาดดีมิปิดกั้นความงาม กระจกที่ผ่านโมงข้ามยาม กาลเวลาพาก้าวข้ามด้วยริ้วรอย ความสวยงามจริงจึงน้อยลงไป
คงมิผิดหากเปรียบได้กับดวงตาคนเรา หากจะมองทุกสถานการณ์ แบบเข้าใจ คงต้องมองจากกระจกตาที่ใส และกระจกใจที่ดุจเแก้วเจียร
เมื่อนั้นภาพตรงหน้า จึงจะสวยงามตามความที่เป็นจริง
เราคงต้องดูแลดวงตากันไว้ เพื่อให้ทุกสิ่งผ่านไปที่ใจ ได้สวยงามตามจริงแบบที่เป็นมา
1
    PiiPuu Japan
    รักษาดวงตาดวงใจเราให้สดใสกันค่ะ ^^