20 มิ.ย. 2021 เวลา 01:43 • ความคิดเห็น
ถ้าต้นทุน ทางบ้านฐานะทางเศรษฐกิจมีให้สำรอง ยามฉุกเฉินกรณีหากตกงาน เจ็บป่วย ให้เลือกงานที่ชอบดีกว่าค่ะเพราะงานที่ชอบที่เรามีเป้าหมาย เเละต้องเป็นงานที่เลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้ ทำให้เราอยากตื่นลุกขึ้นจากเตียง โดยกระตือรือร้น มีพลังกว่ามาก ในการทำงานเเละมีความเกี่ยวเนื่องกับฝันเเละเป้าหมายส่วนตัวในอนาคต
เเต่ถ้าต้นทุนชีวิต เงินเก็บสำรอง ไม่เพียงพอ ในภาวะฉุกเฉินในยามเศรษฐกิจเเบบนี้ ให้เลือกงานที่ให้เงินมากกว่าในวันนี้ หรืองานที่เราทำได้ดี มีอัตรา ความสำเร็จที่ดี โดยวัดจากคนรอบข้าง เสียงชื่นชม จากหัวหน้า เพื่อนร่วมงานลูกค้าหลายๆ ที่ เเล้วเดินต่อในงานที่เราสามารถสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้บริษัทนั้นๆ ได้ เพื่อเก็บสะสมเป็นทุนรอนในวันข้างหน้าค่ะ เมื่อเงินทุนสำรองมากพอเเละพร้อมเเล้ว จะมาเริ่มงานที่ชอบทีหลัง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย บริบท รอบตัวของผู้ตัดสินใจนะค่ะ
โฆษณา