ผมดูที่เราอยากประสบความสำเร็จทางด้านในเมืออายุมากกว่าครับ สิ่งที่เราทำที่ไม่ตรงสายงาน หรือที่ตรงสายงานตอบข้อนี้ได้ จะแนะนำไปทางนั้น ผมเคยเลือกทำในสิ่งที่รักที่สุด แต่มองว่าไม่สามารถทำให้เราไปถึงจุดหมายที่เป็นระยะยาว ตัดสินใจเลือกอีกทางที่ไม่ได้รักที่สุด แต่ชอบและสนใจเพื่อให้ไปถึงเป้าที่สำคัญสุดกว่าครับ
  • 6
โฆษณา