มีบัญชีอยู่แล้ว?
ต้องพิสูจน์จนจบก่อนหรือไม่ ถึงจะยื่นเรื่องได้
เนื่องจากระบบการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวเป็นระบบการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น คำว่าเบื้องต้นหมายถึง ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดจนจบกระบวนการว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ แต่เมื่อใดที่ไปฉีดวัคซีน Covid-19 ที่จัดหาโดยรัฐ แล้วเกิดอาการข้างเคียงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต และสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เลย ไม่ต้องรอผลการชันสูตรอะไรทั้งสิ้น แม้แพทย์จะระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากเรื่องอื่น อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/articles/side-effect-of-covid-vaccine?ref=ct