20 มิ.ย. 2021 เวลา 12:44 • ความคิดเห็น
ถ้าอายุยังน้อย การเลือกทำงานที่รัก และหมั่นพัฒนาตนเองในไม่นานก็อาจจะได้เงินเดือนและรายได้เพิ่มขึ้นได้ อาจจะมากกว่าที่ทำได้อยู่ แต่การจะพิจารณาว่าอยากทำ หรือไม่อยาก ต้องคิดให้รอบครอบ เพราะถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบให้ชัดเจน เราอาจต่องเริ่มต้นใหม่ไม่รู้จบสิ้น ซึ่งก็เหมือนกับการย่ำอยู่กับที่ ไม่ไปไหนซักที
โฆษณา