มีบัญชีอยู่แล้ว?
คุณค่าของของสิ่งใด ไม่ได้อยู่ที่ความใกล้ ไกล อยู่ที่รู้สึกได้ และรู้สึกเป็น
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขแม่มณี
เฉกเช่นที่เราเห็น พระอาทิตย์ สวยงามในทุกวัน หากแต่บางคนนั้น อาจต้องรอพระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
หรือบางคน อาจตื่นมาพบหมอกหนาวเย็นในทุกวัน หาพระอาทิตย์กัน ในแต่ละวันนั้นไม่มี
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขแม่มณี
ส่วนอีกมุมโลกที่ ได้รับแสงอุ่นในทุกวัน เคยรู้สึกถึงคุณค่ากัน เคยรักกันบ้างมั้ยเอย ?
พระอาทิตย์ในบ้านใคร ให้แสงได้อุ่นทั้งครัวเรือน ไหนอีกยังมีดวงเดือน ให้แสงเย็นสบายตา
เปรียบเทียบกับธรรมชาติดอกนะ บิดา มารดาที่ใกล้เรา กลัยาณมิตรนั่นอีกเล่า ที่เราควรใส่ใจ
หากขาดสิ่งใดไป วันนั้นคือวันที่คงได้ใคร่ครวญ เวลาอาจไม่หวนคืนให้ได้แก้ไขกัน
คนใกล้ตัวมีค่ามากกว่าที่คิด
เห็นทุกวันจนติดความชินชา
มองผ่านเลยมิสนใจมิให้ค่า
เมื่อถึงวันร้างรา...จึงรำพึง
1
ธรรมชาติบอกเล่าผ่านวัน เป็นที่เรานั้นเอามาใส่ที่ใจ คุณค่าของสิ่งใด เพียรให้ค่าบรรดามี
    ฟ้าหลังฝน
    บุคคลที่สำคัญที่สุด คือ คนใกล้ตัวเรา