ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน และส่วนใหญ่จะเจ๊ง ทุกปี CNBC จะคัดเลือกบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงในหลายๆอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคต และเงินกำลังไหลมาทางนี้
เลียนแบบไม่ได้เกิด ธุรกิจใหม่ๆที่อยู่รอดจำเป็นต้องมีโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้จึงน่าสนใจอย่างมากที่จะเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ทำให้เราเข้าใจธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
  • 5
โฆษณา