22 มิ.ย. 2021 เวลา 08:52 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
วัฒนธรรมไทยไม่สนับสนุนจินตนาการเหนือจริง อาชีพ การเรียนรู้ และการสอนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มีมาแล้ว
โฆษณา