มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชีวิตดั่งละคร ทุกฉากตอนนั้นเปลี่ยนแปลง เพียงจิตใจที่เข้มแข็ง จึงมีแรงพากายยืน
2
โลกเราเปรียบไป อาจเทียบได้กับโรงละครโรงใหญ่ ที่มีฉากของธรรมชาติส่งให้ทุกตัวละครสวยงาม
ชีวิตมันมีรสชาดในแบบของมันกันทุกคน สภาพแวดล้อม ภูมิศาตร์กายภาพที่มี ที่เป็นไป หากเราปล่อยให้หัวใจเตลิดไปกับทุกสิ่งรอบตัว โดยไม่ตรอง ไม่ตรึกให้ทั่ว ทุกข์เท่านั้นที่มี
1
ฉากท้องฟ้าหลากแสงสี ดังละครชีวิตนี้ก็มีหลายบท หลายตอน ใดใดรักมาก เหล่านั้นทุกข์มาก วางจิตวางใจ อย่าให้ไปยึดอะไร แล้วเอามาวางที่ใจ มากมายเกิน
2
พูดง่ายแต่ทำยาก แต่อยากให้ค่อย ๆ ทำ เพราะเมื่อฉากละครเป็นสีมืด ทมึนดำ ให้แน่ใจว่าเราได้เตรียมอะไรไว้ป้องกัน
แม้เพียงเปียกปอนจากฝนฉ่ำ หรือสายฟ้าฟาด จนเกือบจะขาดใจ เตรียมใจ เตรียมจิตไว้ให้มั่นคง
แม้วันนั้นคือวันอาจต้องส่ง ต้องร่ำลาหนึ่งดวงจิตวิญญาณ ใดใดที่เคยรักกัน เคยยึดมั่น ขอให้ปลง ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นยังคงวนเวียนเป็นสัจจธรรม
วันนี้ละครฉากสวย บทบาทดีก็อย่าถลำ เพราะฉากจะเปลี่ยน จงเพียรจำ
1
จิตที่เข้ม ใจที่แข็งจึงมาก่อน ในทุกบททุกตอน ของละครชีวิตจริง
2
    บ้านสีเขียว
    ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ อ่านอล้วใจร่มๆ เลยค่ะ บ้านสีเขียว ขอติดตามนะคะ 🌷🪴🌸🌿🌺🌳