มีบัญชีอยู่แล้ว?
เขียน Caption เรียกแขก ด้วย  Body React ปฏิกิริยาของร่างกาย นั้นทำได้อย่างไร?
จากคำจืดๆ จะเติมน้ำปลา ใส่น้ำตาล ให้ดูมีชีวิตชีวา แค่สังเกตร่างกายเรา ได้ด้วยหรือ?
สูตรสำเร็จ สร้างคำจูงใจ ทรงพลังง่ายๆ นั้นทำได้อย่างไร?
มาค้นหาคำตอบ กับการเล่าหนังสือ แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้ โดย ซาซากิ เคอิจิ สำนักพิมพ์ WeLearn โดย Woody-peng ใน Goood morning podcast ep.112
#GooodMorning #Podcast #พอดแคสต์ไทย #เล่าหนังสือ #Communication #เพิ่มพลังการสื่อสาร #ทักษะการสื่อสาร #Productive #CopyWriter #ใช้คำให้เป็น #พูดไม่เก่ง #HowToBook #หนังสือฮาวทูญี่ปุ่น #SelfDevelop 
Sponsored by #ลิ้มกวงเม้ง #สามย่าน https://lkm1999.com/