สาเหตุหลักที่ต้อง "เลิกคบเพื่อน" คือ
1. เพื่อนที่ชอบทรยศ
2. เพื่อนที่พูดดีต่อหน้าแต่ลับหลังนินทาว่าร้าย
3. เพื่อนที่ชวนทะลาะ
4. เพื่อนที่ทำตัวหายไปในวันที่เรามีเรื่องเดือดร้อน
  • 1
โฆษณา