นึกถึงคำสอนของพระสัมมาพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเป็นการอบรมใจตนเองเมื่อยังมีลมหายใจลืมตาดูโลกอีกวันหนึ่งในทุกๆเช้าของวัน ....ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำการกุศลให้บริบรูณ์ตามกำลัง ทำใจของตนให้สว่างใส*มรรคอันมีองค์๘
1 ถูกใจ
148 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา