มีบัญชีอยู่แล้ว?
3 วิธีพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน เมื่อการเพิ่มทักษะไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด
5
เมื่อสิ่งที่เรียนมาใช้ไม่ได้กับงานที่ทำ กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทบตลอดเวลา คนจึงต้องพัฒนาทักษะอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้อยู่รอดในสายงานที่ทำ หรือเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้
3
ปัจจุบันเทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI), แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และ ระบบอัตโนมัติ (Automation) ถูกนำเข้ามาใช้มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ถูกนำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ ในสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นการลดต้นทุนในระยะยาว คนจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ทำงานที่แตกต่างจากเดิมได้
สิ่งที่จะตอบคำถามอย่างชัดเจนที่สุดคือ เมื่อบริษัทประกาศหาพนักงาน เราก็จะเริ่มเห็นความสามารถใหม่ๆ ที่ในสมัยก่อนเราไม่เคยเห็น ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ LinkedIn ได้รวบรวมสกิลที่บริษัทต้องการมากที่สุดในปี 2020 ไว้ดังนี้
Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับ
1.คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คนที่สามารถแก้ไขปัญหาและงานอย่างสร้างสรรค์ในทุกบทบาททางธุรกิจ ตั้งแต่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปจนถึงทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นที่การสร้างเสริมความสามารถในการนำแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
6
2.ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง (Persuasion) บุคคลที่สามารถอธิบาย “สาเหตุ” ได้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ให้ขัดเกลาความสามารถในการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ และชักชวนเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำตามผู้นำ
4
3.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้จุดแข็งของตัวเอง สามารถเสริมความแข็งแกร่งของเพื่อนร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
5
4.ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เพราะสิ่งเดียวที่คงที่ในชีวิต และในธุรกิจ คือการเปลี่ยนแปลง บริษัทต้องการคนที่มีทัศนคติเชิงบวกและความเป็นมืออาชีพที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
4
5.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ความสามารถในการรับรู้ ประเมิน และตอบสนองต่ออารมณ์ของตัวเองและอารมณ์ของผู้อื่น
1
Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับ
1.Blockchain เป็นตำแหน่งที่ยังมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับธุรกิจที่เกิดใหม่
2.Cloud Computing คนที่สามารถขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมทางเทคนิค การออกแบบ และการส่งมอบระบบคลาวด์
3.Analytical Reasoning ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการตัดสินใจด้านกลยุทธ์
4.Artificial Intelligence ทักษะด้านการใช้งานปัญญาประดิษฐ์
1
5.UX Design ทักษะด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
2
6.Business Analysis คนที่มีความสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างดี
7.Affiliate Marketing นักการตลาดแบบพันธมิตร ใช้ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหรือผู้มีอิทธิพลที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
8.Sales สามารถจัดการทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจกระบวนการขาย ทำงานร่วมกับพันธมิตรข้ามสายงาน และขายในระดับสูงสุดของธุรกิจ
9.Scientific Computing นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทักษะต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร และสถาปนิกซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
1
10.Video Production การผลิตวิดีโอยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในยุคที่เทรนด์ของคอนเทนต์วิดีโอเติบโตอย่างรวดเร็ว
ต้องพัฒนาตนเองอย่างไรให้เข้ากับความต้องการของงานในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน
เมื่อรู้แล้วว่าความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปอย่างไร ก็ถึงเวลาที่จะต้องหันมามองตัวเองว่า เรายังขาดทักษะอะไร เราสามารถเรียนทักษาด้านไหนเพิ่มได้ทันที และจะเสริมทักษะตัวยวิธีไหน ในบทความนี้ SHiFT Your Future ขอแนะ 3 แนวทางการพัฒนาตนเอง ที่ทำได้ไม่ยาก เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ได้
4
1.เรียนรู้งานใหม่ในบริษัท
การพัฒนาทักษะตนเองนั้น สามารถทำได้ทั้งการเรียนรู้งานใหม่ๆ ภายในองค์กร เรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง การเริ่มโครงการใหม่ๆ เช่น พนักงานขายเรียนรู้วิธีการเข้าถึงลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ นักการตลาดมองหาวิธีทำการตลาดรูปใหม่ๆ โดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยให้รู้จักลูกค้ามากขึ้น ซึ่งการปรับวิธีการทำงานลักษณะนี้สามารถทำไปเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันได้ และคอยประเมินผลงานเป็นระยะ
นอกจากนี้ยังสามารถให้แต่ละแผนก ผลัดกันให้ความรู้ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนทักษะกัน เพื่อให้พนักงาน 1 คน สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น
2.ศึกษาผ่านงานสัมมนา
การศึกษาผ่านงานสัมมนา หรือศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราได้เรียนรู้นวัตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบริษัทจะต้องส่งพนักงานออกไปหาความรู้นอกองค์กรเป็นครั้งคราว และให้พนักงานที่ออกไปดูงานมานั้น นำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาองค์กร และส่งต่อความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน
1
3.ศึกษาด้วยตนเองหลังเวลางาน
การศึกษาด้วยตนเองเป็นวิถีของคนที่มีใจรักจะพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น
-การหาความรู้ใหม่ๆ ในอินเทอร์เน็ต ทั้งในและต่างประเทศ นำความสำเร็จจากองค์กรอื่นๆ มาปรับใช้
-การอ่านหนังสือ ทั้งที่เกี่ยวข้องการอาชีพที่ทำและการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่
-การลงคอร์สเรียน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนในสมัยนี้นิยมใช้มากขึ้น เนื่องจากคอร์สเรียนออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้ความรู้ตรงจุด และสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามใจชอบ
สุดท้ายนี้ การพัฒนาตนเองจะสำเร็จได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ จะต้องมี Mindset หรือแนวความคิดที่จะพัฒนาตัวเอง และทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน เพราะการเพิ่มทักษะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดสำหรับทุกคน
อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิก https://shiftyourfuture.com/
#SHiFTYourFuture #SHiFT
  ❤️
  กำลังพยายามทำให้ต่อเนื่องค่ะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ถอดบทเรียนโควิดสิงคโปร์ก่อน “เปิดประเทศ” ความสำเร็จในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศร่ำรวยอย่างสิงคโปร์ ทำให้หลายประเทศที่กำลังต่อกรกับไวรัสร้ายต้องอิจฉา แต่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่พุ่งทุบสถิติ กลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเสี่ยงอาจยังรออยู่ข้างหน้า
   กองทุนสายบวก+ [Podcast] EP 9 : เศรษฐกิจจีนชะลอตัวยังเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนหรือไม่? กองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จาก บลจ. แอสเซท พลัส รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนคลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-EVOCHINA —————————— ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส Website : www.assetfund.co.th Customer Care : 02-672-1111 Fackbook : https://www.facebook.com/aspfund YouTube : https://bit.ly/2Wh8N4N Blockdit : https://bit.ly/38VxAjQ Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z ผู้ลงทุน”โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต #กองทุนสายบวก #ASPEVOCHINA #ลงทุนจีน #AssetPlus
   โทนี่ สอนมวย ประยุทธ์ ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนพอกินก่อน ถึงจะพอเพียงได้ "โทนี่" ร่วมแคร์ทอล์กภาคพิเศษ "พรุ่งนี้เพื่อชีวิตคนอีสาน" ชี้หากได้อยู่เป็นนายกฯ อีก 4 ปีแก้ความจนได้ สอนมวย "ประยุทธ์" ต้องพอกินถึงพอเพียง ชี้คนอีสานไม่ได้โง่ แต่ต้องใช้ศักยภาพ
   ดราม่าร้อน🔥 พนักงาน ’แมคโดนัลด์’ จีน นำไอศกรีมที่ลูกค้าไม่มารับ เทคืนใส่เครื่องทำไอศกรีม🍦 🍦วันนี้มีดราม่าร้อนๆในโลกออนไลน์จีนเกี่ยวกับ Mcdonald ที่เป็นประเด็นถกกันอย่างมาก ประเด็นร้อนที่ว่านี้คือ ‘麦当劳员工将无人领取冰淇淋倒回机器’ หรือ ‘พนง. แมคโดนัลด์นำไอศกรีมที่ไม่มีคนมารับเทกลับใส่เครื่อง’
   ดูทั้งหมด