วิธีการวางแผนที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ “ไม่ขาดทุน”
ตัวอย่างวิธีการวางแผนที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ “ไม่ขาดทุน”
แต่ละองค์กรจะมีแผนการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป แต่จะทำยังไงให้ธุรกิจของคุณไม่ขาดทุน ซึ่งจริงๆ แล้วมันมีวิธีการของมันอยู่ ในที่นี้เราจะเรียกว่า การทำธุรกิจให้ “คุ้มทุน” ซึ่งบางธุรกิจลืมคำนึงถึงเรื่องนี้ไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ “ขาดทุน หรือ เจ๊งได้”
เราขอยกตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการลงทุน และมีความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจสูง จึงต้องถูกวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน ในรูปแบบของ Optimization เพื่อให้เกิดความคุ้มทุน
อย่างปัญหา Optimization ของธุรกิจสายการบินมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
 
1. Schedule management
การวางแผนตารางบิน เพื่อรองรับลูกค้าในแต่ละเที่ยวบิน รวมไปถึงราคาที่เหมาะสมแต่ละเที่ยวบิน
 
2. Fleet assignment
ระบุสเป็คของเครื่องบิน โดยคำนึงถึง capacity ของตัวเครื่องที่สมดุลกับปริมาณความต้องการของลูกค้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละประเภทของเครื่องบิน
 
3. Routing
การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อสามารถใช้งานเครื่องบินนั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อลดจำนวนการจัดซื้อเครื่องบินเกินความต้องการ
 
4. Crew scheduling
ต้นทุนพนักงาน เป็นต้นทุนหนึ่งที่สูงที่สุดของสายการบิน
การวางแผนการทำงานของพนักงานจึงมีส่วนสำคัญไม่น้อย และต้องคำนวณอย่างละเอียด เช่น จำนวนพนักงานต่อเที่ยวบิน จำนวนชั่วโมงบินของพนักงานแต่ละเดือน จำนวนชั่วโมงพักต่อรอบการบิน องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ และยุ่งยากของสายการบิน ที่จะต้องมีการจัดตารางบินที่ถูกต้องแม่นยำ
ดังนั้นการจะทำสายการบิน “ไม่ให้ขาดทุน” ต้องมีการหาจุดสมดุลของการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความคุ้มทุน คือมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยที่สุด เพื่อทำให้ธุรกิจได้ผลกำไร สูงสุด
การ Optimization จึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยวิเคราะห์หาจุดสมดุล ซึ่งอาจจะเป็น จุดต่ำสุด หรือ สูงสุด ของเงื่อนไขต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท การที่ได้ยกตัวอย่างของการทำธุรกิจสายการบินขึ้นมาพูด ก็เพราะระยะหลังนี้มักจะมีข่าวการบริหารงานที่ผิดพลาดของสายการบินอยู่บ่อยครั้ง เช่น
เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวสายการบิน United Airline ใช้กำลัง บังคับ ไล่ผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน เนื่องจากที่นั่งไม่พอ ทำให้ทางบริษัทถูกฟ้องร้อง และเสียภาพลักษณ์เสียหาย ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น จึงเป็นกรณีตัวอย่างของการละเลยและขาดการ Optimization ที่เหมาะสมและถูกต้องนั่นเอง
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา