24 มิ.ย. 2021 เวลา 14:34
เป็นเรานี่ ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ไม่เสียใจถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบ แต่ จะเสียดายมากถ้ามีโอกาสได้ทำแต่ไม่ทำ
โฆษณา